Raportaĵo de Ago-Semajno 2006

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

(Malsamoj inter versioj)
Kiel registrite je 15:47, 25. Jan 2007
Marko (Diskuto | kontribuoj)
unue originala ĉeĥa versio de la raporto de Mirek, anstataŭigota per lia esperanto-traduko
← Go to previous diff
Kiel registrite je 16:05, 25. Jan 2007
Miropiro (Diskuto | kontribuoj)

Go to next diff →
Linio 1: Linio 1:
== Raportas [[Mirek HRUŠKA|Mirek]] == == Raportas [[Mirek HRUŠKA|Mirek]] ==
-V půlce listopadu mi Marek Blahuš poslal pozvánku na silvestrovské setkání Ago-Semajno v Polsku v Nowem Sączi. Rozhodl jsem se, že bych se tam rád vydal. Změnil jsem svůj postoj k trávení vánočních prázdnin v Brně a tak jsem dostal od svých rodičů zelenou.+En duono de novembro Marek Blahuš sendis al mi invitilon por Ago semajno en Pollando en Nowy Sącz. Mi decidiĝis, ke mi volus ekvojaĝi tien. Miaj gepatroj diris al mi, ke mi povas veturi, se al mi ne gravas, ke mi ne estos dum kristnaska feriado en Brno.
-Blížily se Vánoce a s nimi i Ago-Semajno. A tak jsem 26. prosince spakoval svých pět švestek :-) a v 11:00 vyrazil autobusem směr Uherské Hradiště (dále jen UH). Když jsem krátce po poledni dorazil do UH, vyzvedl mě Markův táta a dojel s ním k Markovi domů. Tam jsem asi dvě-tři hodinky počkal, až bude vhodný čas na odjezd. Když se čas nachýlil, dali jsme se na cestu. Sešli jsme se s Karlem a vydali se na nádraží. Cesta vlakem do Bohumína proběhla bez větších problémů (dokonce jsme se dali do řeči s jedním pánem o esperantu atp.). V Bohumíně jsme zakoupili zpáteční lístek do Krakova. A hurá do vlaku Eurocity směr Krakov! Pasová kontrola byla hned, kdežto kontrola jízdenek byla až po Osvětimi. Z Krakova cesta autobusem proběhla celkem v pohodě. Na místě jsme se rychle ubytovali a seznámili jsme se s několika účastníky.+Proksimiĝis Kristnasko kaj kun tio ankaŭ Ago semajno. Do, tiel mi la 26-an de decembro forveturis el Brunno per buso en Uherské Hradiště, kie jam atendis Marek. Mi atendis ĉe li 2-3 horoj, ĉar ni havis komunan vojaĝon el Uherské Hradiště kaj ni havis ankoraŭ sufiĉe da tempo por vojaĝo per trajno. Kiam la tempo estis, ni ekvojaĝis. Ni kunvenis kun Karol kaj vojaĝis en stacion. La vojaĝo per trajno en Bohumín estis sen pli grandaj problemoj(ni eĉ komencis paroladon kun unu sinjoro pri esperanto ktp.) En Bohumín ni aĉetis tienreen bileton en Krakovon. Kaj hura en trajnon „Eurocity“ kun direkto Krakovon! La pasporta kontrolo estis tuj, sed la biletkontrolo estis ĝis post Osvětim. El Krakovo la vojaĝo per buso estis en ordo(ni eĉ veturis kun du rusinoj). Loke ni rapide enloĝiĝis kaj konigis kun kelkaj partoprenantoj.
-Ve středu se nic nedělo a tak jsem využil času a vyrazil na prohlídku města s Olgou a Natálkou z Jalty. Večer už se sjeli všichni účastníci a tak jsme vyrazili na seznamovací akci. Zahráli jsme si několik seznamovacích her, zazpívali několik písniček :-) Po návratu z akce jsme s Markem a Karlem uvedli do provozu Filmejo a pustili pro zájemce esperantské Pelíšky a potom ještě Krtka.+Merkrede okazis nenio kaj mi uzis la tempon kaj mi ekiris kun Olga kaj Natálka el Jalto en urbcentron. Vespere jam alveturis ĉiuj kaj ni iris al konatiga ago. Ni ludis kelkajn interkonajn ludojn, ni kantis kelkajn kantojn:-) Post la reveno el ago mi poste kun Marek kaj Karol projekciis en Filmejo por interesatoj filmon Pelíšky kaj poste ankoraŭ La Talpon.
-Ve čtvrtek jsem si zašel na přednášku o TEJO a pak hurá na polštinu a pak do aligatoreja, kde jsem (podle pravidel) musel(!) mluvit jiným jazykem než esperantem nebo svým rodným jazykem. Po večeři byl svolán odchod na akci prezentující polský folklór. Pozdě večer jsem si zahrál [[Raportaĵo de la 62-a IJK|Homlupa ludo]] (trošku rozšířené Městečko Palermo) a po půlnoci se byl podívat na Vesničku mou střediskovou.+Ĵaŭde mi partoprenis la prelegon pri TEJO kaj poste la kurson de la pola lingvo kaj poste en aligatorejon, kie mi devis(!) paroli per alia lingvo ol esperanta aŭ mia gepatra lingvo. Post la vespermanĝo ni ekiris al ago kun prezentado de pola folkloro. Malfrue vespere mi ludis „Homlupan ludon“(iomete plilarĝigita ludo „Urbeto Palermo“) kaj post noktomezo mi vidis la filmoj Kara mia vilaĝanjo.
-V pátek byla uspořádána celodenní exkurze k pramenu řeky Poprad, nejprve jsme však navštívili Stary Sącz, dva kostely a pak konečně došlo i na prameny. Tam jsme měli hodinku čas volna, a tak jsem vyrazil s Karlem a naší společnou kamarádkou Saŝou vyvádět do lesa. Užili jsme si dost srandy a asi jsme i pár lidí vylekali. Po návratu do AS-eja byla večeře a přijel Franta. Po večeři jsme šli na koncert Kima J. Henriksena a potom ještě East Endu. Vzhledem k tomu, že se akce protáhla, Filmejo se nekonalo.+Vendrede estis tuttaga ekskurso al fontoj de la rivero Poprad, sed unue ni vizitis Stary Sącz, 2 preĝejojn kaj poste jam hura al fontoj! Tie ni havis unu horon de libera tempo, do mi tiel mi ekiris kun Karol kun nia komuna amikino Saŝa el Jalto furiozi en arbaron. Ni teruris kelkajn homojn kaj ni ĝuis tion multe. Post la reveno en Asejon estis vespermanĝo jak alveturis Franta Sábovčík. Post vespermanĝo ni iris al la koncerto de Kim J. Henriksen jak poste ankoraŭ de pola grupo „East End“. Ĉar la koncerto estis pli longa, ni ne projekciis en filmejo.
-V sobotu jsem opět s chutí šel na lekci polštiny. Odpoledne jsme všichni odešli do kulturního centra "Sokol", kde jsme prezentovali Českou republiku (ostatní pak svoje země), ale před rozsáhlejší prezentací malopolské kultury už jsme odešli. Večer se Filmejo dočkalo rekordní návštěvnosti díky skvělému filmu Diktátor. Bohužel dost lidí pak odešlo a nevidělo pohádku Lotrando a Zubejda (fňuk, Olga mi chyběla :-().+Sabate mi denove lernis polan lingvon. Posttagmeze ni foriris en kulturcentron „Sokol“, kie ni prezentis Ĉeĥan respublikon(ceteraj homoj siajn landojn), sed ni el ĉeĥa grupo foriris, ĉar ni ne interesiĝis pri la prezentado de malgrandpola kulturo. Vespere filmejo ĝisatendis rekordan viziton dank al brila filmo Diktatoro. Bedaŭrinde poste multe da homoj eliris jak ne vidis la fabelon Lotrando kaj Zubejda(:-(, Olga mankis al mi:-().
-V neděli na Silvestra jsem se opět zúčastnil lekce polštiny a potom ještě přenášky o "[http://cs.wikipedia.org/wiki/Toki_pona Toki poně]". Pak byl relativně volný čas až do 22:00, kdy Rusové v Trinkeju oslavili nový rok, o hodinu později pak Ukrajinci a Litevci (a další v tom časovém pásmu). Pak už se konal přesun do Diskejo a začalo se ve velkém tancovat. O půlnoci jsem pak vyšel ven sledovat se Saŝou ohňostroje a stálo to za to. Neměl jsem síly furt a proto jsem netancoval neustále, v jednu chvíli jsem se zdekoval se Saŝou do Filmeja, kam brzy přišel i Karol. Spát jsem šel před sedmou. Diskotéka údajně skončila v osm ráno. Franta odjel asi v 6:30 z Noweho Sącze, a to i přesto, že jsme mu to rozmlouvali.+Dimanĉe mi partoprenis la lecionon de pola lingvo kaj poste ankoraŭ la prelego pri Tokipono. Poste estis relative libera tempo ĝis la 22:00, kiam la Rusoj en trinkejo festis novan jaron, post unu horo Ukrainoj jak Litovoj. Poste ni eniris la diskejon kaj komencis multe danci. En noktomezo mi iris eksteren kun Saŝa kaj ni vidis piroteknikan lumludon – tre bonega! Mi ne dancis ĉiam, ĉar mi ne havis forton kaj mi bezonis iam paŭzon, do mi estis en filmejo kun Karol kaj Saŝa. M iris dormis antaŭ la sepa horo. La diskoteko finis verŝajne je la oka horo. Franta forveturis el Nowy Sącz je 6:30 – mem.
-Na nový rok jsem spal dlouho, my, česká skupina jsme se vykašlali na exkurzi do Stareho Sącze a raději si v klidu sbalili a vyrazili na večeři. Pak jsem si začal shánět kontakty, po sedmé jsem se rozloučil s většinou účastníků (nutno dodat, že těch holek tu bylo opravdu požehnaně :-) a vyrazili jsme na autobusové nádraží. Díky jednomu žebrákovi jsme nakonec v osm hodin skutečně odjeli směr Krakov. Už předtím jsme si však řekli, že v létě vyrazíme na Ukrajinu (Kyjev, Poltava, Jalta). V Krakově se komplikace nekonaly, ale kupé bylo opravdu narvané :-( Jela s námi i jedna slečna do Prahy, tak jsme aspoň Češi nebyli jediní :-)+En Nova Jaro mi dormis longe, ni, ĉeĥa grupo, ne volis viziti denove Stary Sącz kaj ni niajn aĵojn kaj iris havi vespermanĝon. Poste mi komencis skribi kontaktojn, post la sepa horo mi adiaŭis kun pliolpo de partoprenantoj(necese aldoni, ke vere multe da knabinoj(fraŭlinoj) estis tie:-)) kaj ni ekiris al la busstacio. Dank unu almozulo ni fine je la oka horo forveturis per buso kun direkto Krakovon! Sed jam antaŭe ni diris nin, ke en somero ni ekiros en Ukrainion(Kijivo, Poltava, Jalto – Krymo). En Krakovo ne estis komplikaĵoj, sed la kupeo estis vere plena :-( Kun ni veturis ankaŭ fraŭlino en Pragon, do ni ne estis solaj!(Sola, sola, sola…) :-)
-Z Petrovic u Karviné jsme pak jeli Chopinem s Allou (ruská esperantistka, která je teď na stáži ve Zlíně) směr UH. Alla vystoupila už v Otrokovicích. Karlovy rodiče nás odvezli na sídliště, já jsem pak přespal u Karla doma. Po desáté jsem pak jel s Karlem do Brna. [[Mirek HRUŠKA|-mir-]]+El Petrovice ĉe Karviná(hura! denove hejme:-)) ni veturis per trajno „Chopain“ kun Ala en Uherské Hradiště. Ala forlasis nin en Otrokovice. La gepatroj de Karol transportis nin en loĝkvartalon, mi poste dormis ĉe Karol hejme. Post la deka horo mi forveturis kun Karol per trajno en Brnon! [[Mirek HRUŠKA|-mir-]]
-Pozn. autora: Text nezahrnuje všechny události a je psán z mého pohledu a proto není řečeno vše. Například autorovy zážitky se slečnami jsou zde velice zjednodušené. Ale to snad pochopíte :-)+Noto de aŭtoro: la teksto ne entenas ĉiajn okazaĵojn kaj estas skribita el mia vidmaniero. Ekzemple travivaĵoj de aŭtoro kun fraŭlinoj estas ĉi tie tre plisimpligitaj. Sed tion espereble vi komprenas :-)

Kiel registrite je 16:05, 25. Jan 2007

Raportas Mirek

En duono de novembro Marek Blahuš sendis al mi invitilon por Ago semajno en Pollando en Nowy Sącz. Mi decidiĝis, ke mi volus ekvojaĝi tien. Miaj gepatroj diris al mi, ke mi povas veturi, se al mi ne gravas, ke mi ne estos dum kristnaska feriado en Brno.

Proksimiĝis Kristnasko kaj kun tio ankaŭ Ago semajno. Do, tiel mi la 26-an de decembro forveturis el Brunno per buso en Uherské Hradiště, kie jam atendis Marek. Mi atendis ĉe li 2-3 horoj, ĉar ni havis komunan vojaĝon el Uherské Hradiště kaj ni havis ankoraŭ sufiĉe da tempo por vojaĝo per trajno. Kiam la tempo estis, ni ekvojaĝis. Ni kunvenis kun Karol kaj vojaĝis en stacion. La vojaĝo per trajno en Bohumín estis sen pli grandaj problemoj(ni eĉ komencis paroladon kun unu sinjoro pri esperanto ktp.) En Bohumín ni aĉetis tienreen bileton en Krakovon. Kaj hura en trajnon „Eurocity“ kun direkto Krakovon! La pasporta kontrolo estis tuj, sed la biletkontrolo estis ĝis post Osvětim. El Krakovo la vojaĝo per buso estis en ordo(ni eĉ veturis kun du rusinoj). Loke ni rapide enloĝiĝis kaj konigis kun kelkaj partoprenantoj.

Merkrede okazis nenio kaj mi uzis la tempon kaj mi ekiris kun Olga kaj Natálka el Jalto en urbcentron. Vespere jam alveturis ĉiuj kaj ni iris al konatiga ago. Ni ludis kelkajn interkonajn ludojn, ni kantis kelkajn kantojn:-) Post la reveno el ago mi poste kun Marek kaj Karol projekciis en Filmejo por interesatoj filmon Pelíšky kaj poste ankoraŭ La Talpon.

Ĵaŭde mi partoprenis la prelegon pri TEJO kaj poste la kurson de la pola lingvo kaj poste en aligatorejon, kie mi devis(!) paroli per alia lingvo ol esperanta aŭ mia gepatra lingvo. Post la vespermanĝo ni ekiris al ago kun prezentado de pola folkloro. Malfrue vespere mi ludis „Homlupan ludon“(iomete plilarĝigita ludo „Urbeto Palermo“) kaj post noktomezo mi vidis la filmoj Kara mia vilaĝanjo.

Vendrede estis tuttaga ekskurso al fontoj de la rivero Poprad, sed unue ni vizitis Stary Sącz, 2 preĝejojn kaj poste jam hura al fontoj! Tie ni havis unu horon de libera tempo, do mi tiel mi ekiris kun Karol kun nia komuna amikino Saŝa el Jalto furiozi en arbaron. Ni teruris kelkajn homojn kaj ni ĝuis tion multe. Post la reveno en Asejon estis vespermanĝo jak alveturis Franta Sábovčík. Post vespermanĝo ni iris al la koncerto de Kim J. Henriksen jak poste ankoraŭ de pola grupo „East End“. Ĉar la koncerto estis pli longa, ni ne projekciis en filmejo.

Sabate mi denove lernis polan lingvon. Posttagmeze ni foriris en kulturcentron „Sokol“, kie ni prezentis Ĉeĥan respublikon(ceteraj homoj siajn landojn), sed ni el ĉeĥa grupo foriris, ĉar ni ne interesiĝis pri la prezentado de malgrandpola kulturo. Vespere filmejo ĝisatendis rekordan viziton dank al brila filmo Diktatoro. Bedaŭrinde poste multe da homoj eliris jak ne vidis la fabelon Lotrando kaj Zubejda(:-(, Olga mankis al mi:-().

Dimanĉe mi partoprenis la lecionon de pola lingvo kaj poste ankoraŭ la prelego pri Tokipono. Poste estis relative libera tempo ĝis la 22:00, kiam la Rusoj en trinkejo festis novan jaron, post unu horo Ukrainoj jak Litovoj. Poste ni eniris la diskejon kaj komencis multe danci. En noktomezo mi iris eksteren kun Saŝa kaj ni vidis piroteknikan lumludon – tre bonega! Mi ne dancis ĉiam, ĉar mi ne havis forton kaj mi bezonis iam paŭzon, do mi estis en filmejo kun Karol kaj Saŝa. M iris dormis antaŭ la sepa horo. La diskoteko finis verŝajne je la oka horo. Franta forveturis el Nowy Sącz je 6:30 – mem.

En Nova Jaro mi dormis longe, ni, ĉeĥa grupo, ne volis viziti denove Stary Sącz kaj ni niajn aĵojn kaj iris havi vespermanĝon. Poste mi komencis skribi kontaktojn, post la sepa horo mi adiaŭis kun pliolpo de partoprenantoj(necese aldoni, ke vere multe da knabinoj(fraŭlinoj) estis tie:-)) kaj ni ekiris al la busstacio. Dank unu almozulo ni fine je la oka horo forveturis per buso kun direkto Krakovon! Sed jam antaŭe ni diris nin, ke en somero ni ekiros en Ukrainion(Kijivo, Poltava, Jalto – Krymo). En Krakovo ne estis komplikaĵoj, sed la kupeo estis vere plena :-( Kun ni veturis ankaŭ fraŭlino en Pragon, do ni ne estis solaj!(Sola, sola, sola…) :-)

El Petrovice ĉe Karviná(hura! denove hejme:-)) ni veturis per trajno „Chopain“ kun Ala en Uherské Hradiště. Ala forlasis nin en Otrokovice. La gepatroj de Karol transportis nin en loĝkvartalon, mi poste dormis ĉe Karol hejme. Post la deka horo mi forveturis kun Karol per trajno en Brnon! -mir-

Noto de aŭtoro: la teksto ne entenas ĉiajn okazaĵojn kaj estas skribita el mia vidmaniero. Ekzemple travivaĵoj de aŭtoro kun fraŭlinoj estas ĉi tie tre plisimpligitaj. Sed tion espereble vi komprenas :-)

Personaj iloj