UK -> IJK @ 2006

vojaĝo somera de kongres' al kongres'...

ATENTU!
Nun ni ne plu povas respondi viajn demandojn nek petojn sendatajn retpoŝte!
Kun ĉiuj kromaj demandoj, bonvolu turni vin al la TEJO-budo dum la Universala Kongreso en Florenco.
Se vi maltrafis la instrukciojn pri la vojaĝo, legu la Lastan Informilon

Kio?

En somero de 2006, same kiel pasintjare, okazos en Eŭropo du grandaj esperanto-kongresoj, proksimaj unu al la alia kaj geografie kaj kalendare. Tiu ĉi paĝo ekestis kiel persona iniciato, malfermita por ĉiuj interesiĝantoj, kiuj ŝatus vojaĝi kune kun aliaj esperantistoj inter tiuj du kongresoj:

la 91-a Universala Kongreso de Esperanto en Florenco, Italio, inter la 29-a de julio kaj la 5-a de aŭgusto

la 62-a Internacia Junulara Kongreso en Sarajevo, Bosnio-Hercegovino, inter la 6-a kaj 13-a de aŭgusto

La akcepto de tiu propono estis pozitiva. Tamen hazarde en la sama tempo ekaperis ankaŭ unuaj informoj pri oficiale organizata busa karavano. Fine, post interkonsento kun la IJK- kaj UK-organizantoj, tiu ĉi paĝaro servas kiel oficiala informejo pri ambaŭ eblecoj vojaĝi – ĉu surtere, ĉu transmare – kaj ĉiu rajtas elekti laŭ sia plaĉo. En interesiĝ-esploro inter la partoprenemuloj oni konstatis, ke la plejmulto interesiĝas pri la vojaĝo surtera – tial ĝian okazigon oni decidis oficiale organizi.

Kial?

Ĉar komence de la organizantoj de neniu el la du kongresoj venis ajna iniciato pri organizo de komuna interkongresa vojaĝo por la partoprenontoj de kaj UK kaj IJK, aperis la iniciato pri vojaĝo memzorge organizita, sed tamen komuna kaj same ĝua. Poste, kiam fine aperis ankaŭ iniciato oficiala, la oferto eĉ pliriĉiĝis. Kiam en 2005 veturis inter Vilno kaj Zakopane speciala buso pleniĝinta ĝis la lasta sidloko per entuziasmaj junaj esperantistoj, la etoso estis aparte mojosa. Tion ni ŝatus ripeti ankaŭ ĉi-jare.

Kiel kaj kie?

Mapo de la vojaĝo - alklaku por pligrandigi

Komence estis pripensataj du malsamaj vojoj por veturi el Florenco al Sarajevo - unua vojo "surtera", tra Triesto kaj Ljubljano, alia vojo "transmara", tra Ankono kaj Splito. Evidentiĝis, ke ĉiu el la du alternativoj havas siajn avantaĝojn kaj malavantaĝojn, tial estis inde elekti por si mem tion, kion oni konsideras pli alloga.

Ĝenerale, por la tuta interkongresa vojaĝo oni disponas per iom pli ol unu plena diurno (24 horoj), ĉar la UK finiĝas sabate matene kaj la IJK komenciĝas dimanĉe vespere. Tiu tempo ŝajnas sufiĉi por senprobleme vojaĝi per ajna de la du eblaj manieroj, sen la neceso malĉeesti iun parton de ajna de la kongresoj.

La vojaĝo transmara, pro la Adriatika maro situanta inter Italio kaj Kroatio, kiun ni devus transveturi, nun dividiĝas en tri partojn:

1. el Florenco al Ankono, trajne aŭ buse

2. el Ankono al Splito, prame

3. el Splito al Sarajevo, buse

La vojaĝo surtera estus organizata per buso luita de bosnia buskompanio kaj tial ĝi ne dividiĝus en partojn kaj oni ne devus zorgi pri tio, ĉu la trajno ne malfruiĝos aŭ kie troviĝas la haveno. Oni veturus rekte el Florenco al Sarajevo tra Slovenio (supozeble interalie ankaŭ italiaj urboj Venecio kaj Triesto) kaj Kroatio. Tamen, la prezo ĉi-kaze dependus de la nombro de aliĝintoj. Detalojn pri la prezo vidu sube. Ankaŭ rimarkindas, ke por tiu ĉi vojaĝo kelkaj ŝajne bezonus akiri kroman vizon por traveturi Slovenion – pri tio ankaŭ bonvolu kontroli sube.

Se vi deziras vidi ĉiujn tiujn lokojn sur mapo, alklaku la bildon dekstre por montri detalojn. La proksimuma vojaĝdirekto de la transmara varianto estas indikita per la ruĝa linio, la vojaĝdirekto de la surtera vojaĝo per la blua. Krome ekzistas ankaŭ bela detala esperantlingva mapo pri la ĉirkaŭaĵoj de Triesto en la Vikipedio, kiu donas ideon pri tio, kial la surtera karavano devas traveturi almenaŭ pecon de Slovenio.

Kiam kaj kiom?

Jen skiza itinero de la transmara vojaĝo por interesiĝantoj pri memstare vojaĝi tiumaniere (datumoj sen garantio):

Dato & Tempo Evento Veturilo Kostoj Rimarkoj
2006-08-05 14:00 forveturo el Florenco (IT) rekta trajno al Ankono 21 € www.trenitalia.com
2006-08-05 18:00 alveno al Ankono haveno je piedira distanco de la busstacidomo
2006-08-05 21:00 forveturo el Ankono pramo de SEM Marina al Splito 46 € sur ferdeko sen sidloko; prezo konsistas el tarifo "D - deck" 43€ + havenkotizoj 3€; [1] (angle)
2006-08-06 09:00 alveno al Splito (HR) busstacidomo je piedira distanco de la haveno; [1]
2006-08-06 09:30 forveturo el Splito rekta buso al Sarajevo 16 € kelkaj busoj tage - eventuala disdividiĝo je grupoj se ne plu estus liberaj lokoj; pagendas en kroataj kunoj (117 kn); [1] [2]
2006-08-06 17:30 alveno al Sarajevo (BiH) al kongresejo laŭ indikoj de IJK-uloj; [1]
sume 27:30 83 €

La vojaĝo surtera ne bezonas ajnan precizan itineron. Oni devus nure elekti tempon de la foriro. La veturo devus daŭri ĉirkaŭ 19 horojn kaj ni povus iom elekti la horojn de forveturo kaj alveno laŭ niaj bezonoj. Por la tuta buso kun 49 sidlokoj oni antaŭvidas pagi 2000€. Do, se ni sukcesus tute plenigi la buson, kosto por unu persono estus 40€ - iom malpli ol por kiom oni po vus vojaĝi transmare. Tamen se nure duone pleniĝus la buso, la prezo por unu persono duobliĝus al 80€, kio jam ne plu estus tiom oportuna. Tial por la busa karavano oni bezonas anticipe scii pri la intereso de la vojaĝontoj, kaj poste kolekti devigajn aliĝojn. Laŭ la rezultoj de la okazigita interesiĝ-esploro konkludeblas, ke se ĉiuj interesiĝantoj konfirmos sian aliĝon, la kotizo por la busa karavano estos maksimume 70€.

Kiu?

Partoprenos pluraj esperantemaj gejunuloj, eble eĉ inkluzive de vi! Se vi ŝatus kunvojaĝi kun ni laŭ la supraj kondiĉoj per la surtera vojaĝo, sufiĉas sendi mesaĝon kun viaj nomo, lando (laŭ pasporto!) kaj retpoŝtadreso al uk-ijk-2006@blahus.cz. Se vi ne partoprenos la UK-n kaj tamen ŝatus aliĝi al ni en Florenco, aŭ se vi ŝatus aliĝi ie survoje (ekz. en Venecio, kie situas ankaŭ internacia flughaveno), menciu tion en la mesaĝo. Ĉar la interesiĝ-esplora periodo jam finiĝis, nun oni jam akceptas nur devigajn aliĝojn – ĉiuj kiuj antaŭe esprimis sian partoprenemon estas petataj sendi retpoŝte konfirmon de sia partoprenemo.

Jen listo de homoj, kiuj jam aliĝis al komuna surtera vojaĝo interkongresa, kun indiko pri konfirmo de la deviga aliĝo:

  
 1. Marek BLAHUŠ, Ĉeĥio, konfirmis
 2. Aleš TOMEČEK, Ĉeĥio, konfirmis
 3. Nico HUURMAN, Nederlando, konfirmis
 4. Leandro SOUZA MOREIRA, Brazilo, konfirmis
 5. Carlos Alberto PEREIRA, Brazilo, konfirmis
 6. Daniela TAGLIAFICO, Italio, konfirmis
 7. Anna SKUDLARSKA, Pollando, konfirmis
 8. Russ WILLIAMS, Usono, konfirmis
 9. Damir MALKOČ, Kroatio, konfirmis
 10. Gabriele CORSETTI, Britio, konfirmis
 11. Didier IZACARD, Francio, konfirmis
 12. Elena ZERPINI, Italio, konfirmis (enbusiĝo en Triesto/Venecio)
 13. YASUOKA Ritsuko, Japanio, konfirmis
 14. Nuno MAGALHÃES, Portugalio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 15. Alexandra PAZ, Portugalio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 16. Luis OLIVEIRA, Portugalio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 17. Selena CONTIN, Italio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 18. Aparecida de SOUZA ARAUJO, Brazilo, konfirmis
 19. Roger PRIETO de la Torre, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 20. Gerard ESCUER i PARRAMONA, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 21. Doron MODAN, Israelo, konfirmis
 22. Sylvie ROQUES, Francio, konfirmis
 23. Carles VERDUGO ROJANO, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 24. Joan COT ROS, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 25. Pol MORAGAS CORREDOR, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 26. Francesc VERDUGO ROJANO, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 27. Jordi AROMÍ MARTOS, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 28. José-María SALGUERO, Hispanio, konfirmis
 29. Chiara FORTUNATO, Italio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 30. Miquel GOMEZ BESOS, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 31. Aleks KADAR, Francio, konfirmis
 32. Céline BERNARD, Francio, konfirmis
 33. TAJIMA Mayuko, Japanio, konfirmis
 34. Andreu COMAJUNCOSAS, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 35. Danijela DRAKULA, Kroatio, konfirmis
 36. Renata CHASSARD-CAUBEL, Francio, konfirmis
 37. Jordi RIOS, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 38. Kiko MOYANO, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 39. Txari PIZARRO, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 40. Carolina RODRIGUEZ, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 41. Xavier BATLLE ESPINOSA, Hispanio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 42. Marco MENICHETTI, Italio, konfirmis
 43. Lovisa GUSTAFSSON, Svedio, konfirmis (enbusiĝo en Venecio)
 44. Giovanni BOTTA, Italio, konfirmis
 45. Sara TOMASSI, Italio, konfirmis
 46. Daniel PITTMAN, Usono, konfirmis
 47. Samuel PITTMAN, Usono, konfirmis
 48. Veronika ACSÁDI, Hungario, konfirmis
 49. Ghulam-Nabi PARVAZ, Pakistano, ne konfirmis
 50. ATENTU: Nun ne plu restas liberaj lokoj en la buso. Se vi tamen interesiĝas pri komuna veturado, nepre sciigu nin - povas esti, ke iu (ekzemple unu de la ĝisnunaj nekonfirmintoj) ankoraŭ rezignos pri sia loko, kaj tiam vi povus okupi ĝin. Ĝis nun en la vico de "anstataŭigemuloj" troviĝas la jenaj personoj:
 51. Ksenia KOZHEVNIKOVA, Rusio, ekde 2006-07-18
 52. Krome ekzistas limigita ebleco okupi la lokojn de homoj kiuj vojaĝos al Sarajevo nur el Venecio, kaj utiligi tiel nian karavanon kiel malmultekostan eblecon por atingi Venecion el Florenco tuj post la kongreso - la fiksa kosto por tia vojaĝo estas 10 EUR kaj jam aliĝis al ĝi la sekvaj personoj:
 53. SZABÓ Eszter, Hungario, konfirmis
 54. HEGEDŰS Anikó Lilla, Hungario, konfirmis

Kvankam oni decidis oficiale sindediĉi nur al la surtera vojaĝo kaj por kiom eble plej malaltigi ties prezon por ĉiuj, oni invitas ĉiujn elekti por si ĝin, daŭre eblas veturi ankaŭ per la transmara vojaĝo. Ĝi tamen devus esti organizita laŭ la supraj indikoj per komuna iniciato de siaj partoprenantoj. Ĉiu pagu por si mem ĉiujn veturkotizojn sur la respektivaj lokoj kaj en la respektiva valuto (krom eŭroj bezonatos kroataj kunoj por la buso de Splito al Sarajevo - tiujn ni eble povus komune interŝanĝi en Florenco, aŭ aĉeti post interkonsento de iu kroata UK-ĉeestonto). Kontraste kun ĉi tiu varianto, la vojaĝo surtera okazos per komuna iniciato de la organizantoj de UK kaj IJK kaj estos amase partoprenota de junaj esperantistoj. Tial oni ne devos zorgi pri kromaj valutoj, ĉar en Bosnio eblas pagi per eŭroj kaj krom eventualaj aĉetetoj ĉe benzinstacioj survoje oni ne bezonus alian monon - la buso alportos nin el eŭrolando al alia eŭrolando :)

Ĉiu vojaĝanto ankaŭ prizorgu por si mem taŭgan asekuron kaj kontrolu ĉe la koncernaj ambsadorejoj, ke estos enlasita en la koncernajn landojn (atentu, ke krom Italio kaj Bosnio-Hercegovino temas en ambaŭ kazoj ankaŭ pri Kroatio, kaj en kazo de la surtera busa vojaĝo krome ankaŭ pri Slovenio). Jen kelkaj utilaj ligiloj pri vizoj (tamen sen garantio):

Italio: aktualaj informoj pri vizoj por tiu lando de la UK-uloj

Slovenio: trarigardo pri la vizaj postuloj de tiu lando (anglalingve)

Kroatio: vizaj postuloj laŭ landoj (en la kroata; ankaŭ anglalingve)

Bosnio-Hercegovino: aktualaj informoj pri vizoj por tiu lando de la IJK-uloj


La paĝon mastrumas Marek BLAHUŠ - kontakto: uk-ijk-2006@blahus.cz